Browsing: Blog

Giấy Glassine và ứng dụng trong ngành in ấn

Giấy Glassine chính là loại giấy bóng kính thường được sử dụng để bọc sách, bó hoa, gói sản phẩm… Cùng tìm hiểu về các ứng dụng khác của loại giấy này trong bài viết dưới đây.